КАРГО КОЛЕЛА Атлас - силата да променят града
Варна 2020

Научи повече

Товари до 100 килограма
И още...

Научи повече

Карго колелетата

Изцяло ще използват огромния потенциал на товарните велосипеди, за да постигнат по-бързо, по-рентабилно и по-мащабно внедряване на тази опция за устойчива мобилност в градските райони. По този начин ще се подобри качеството на живот на нашите градове!

 

City Changer Cargo Bike

Градовете в света са изправени пред сложен набор от предизвикателства, свързани с градската мобилност, които се очаква да се влошат с увеличаването на обема на трафика, причинен от търговски услуги за доставка и частни пътувания.

DSC_0349
Полезни за природата, която ни заобикаля и въздуха, който дишаме
DSC_0489
Със 100 килограма товар, те наистина са шампиони в тежка категория
Сутрин, обед или вечер, доставките никога не спират
DSC_0398
С него стигате до клиентите си по-бързо от товарен автомобил
DSC_0515
Тесни улички и липса на паркоместа не са проблем
DSC_0393
Всичко от което се нуждаете е въртене на педалите и мъничко помощ от електрическия мотор

За Проекта

CCCB

“Товарно колело променящо града” (CCCB) е проект следващ добрите европейски примери, заради което популяризира ползването на товарни велосипеди в централните части на града за обществени, частни и търговски цели.

Конструирането и изработката на електрическите товарни велосипеди бяха възложени на варненски производител с цел да се стимулира местния бизнес.

“Товарно колело променящо града” (CCCB) е проект, изграден върху неограничения потенциал на товарните велосипеди, популяризирайки ползването им за публични, частни и търговски цели. С подкрепата на програмата “Хоризонт 2020”, CCCB обединява 22 партньори, включващи градски ръководства, научно-изследователски институти, НПО и предприятия от цяла Европа.

48
% от хората каращи колела са с по-малък шанс от затлъстяване
25
% от всички доставки в града могат да се поемат от карго колелата
3
% от БВП се губи в задръствания

Карго колело променящо града

СЪБИТИЯ

Като част от проекта 6 електрически товарни велосипеда ще бъдат предоставени за временно безплатно ползване на всички желаещи търговски обекти в централната и крайбрежна част.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез изпълнението на проект ” City Changer Cargo Bike” (CCCB) – “Товарно колело, променящо града”.

Карго колела

CCCB в Града

CCCB ще разработи и приложи схеми, доказвайки, че въвеждането и използването на товарните велосипеди може да донесе истинска радикална промяна в градската мобилност.

Subscribe

Получавайте полезна информация на Вашият e-mail